Jak na závislosti v PHP

Řešili jste někdy závislosti na externí knihovny v PHP? Je to boj.

Composer je tool pro management závislostí na externí knihovny. Dokáže nastavit zdroj pro stahování a to třeba i z repozitáře. A taky lze specifikovat verze knihoven, které se mají použít.

Více informací na stránkách comporesu a stránce dg.

http://getcomposer.org/doc/00-intro.md

http://doc.nette.org/cs/composer

Leave a comment

Your comment